Projeler

Katı Atık Yakma Tesisi Projesi

Çevre Kanunu ve Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre özel işleme tabi atıkları, tehlikeli atıkları, tehlikesiz atıkları ve ambalaj atıklarını atık sahipleri bertaraf etmek veya geri dönüşüme kazandırmak için lisanslı firmalara ulaştırmakla, evsel atıkları ise Belediyeler toplamakla yükümlüdür. Ancak sanayicilerimizin bertaraf edilemeyen ve geri dönüşüme kazandırılamayan bazı atıklarının yakılması gerekmektedir.

Ancak İlimizde katı atık yakma tesisi olmadığı için bu atıkların yakma tesislerine ulaştırılması çok külfetli olmaktadır. Bu sıkıntının giderilmesi için ya Sivas Çimento fabrikasının yakma lisansı aldırılmalı yada İlimize katı atık yakma tesisi yapılmalıdır. Bu mesele Sivas Çimento Fabrikası ile yapılacak görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturulacaktır.