Projeler

Engelsiz Şehir Hayatı Projesi

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı yasaya göre “resmi binaların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların” engellilere uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması için tüm şehrimizde bu projenin etkin bir şekilde uygulanması planlanmıştır.