Projeler

Seyfebeli Sanayi Sitesi Projesi

Bir İlde sanayinin gelişebilmesi için en önemli faktörlerden biri yan sanayi diğeri ise kalifiye elemandır. Bu iki faktörün oluşması için gerekli altyapıyı sağlayacak, şehirdeki dağınık halde bulunan küçük üretim atölyelerini bir araya toplayacak Seyfebeli Sanayi Sitesi Projesi başlatılmış olup kamulaştırma aşamasına getirilmiştir. Bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.